BEZPIECZNE APARTAMENTY i DOMKI - Covid-19
Kraków

REGULAMIN KREMER APARTAMENTY

W celu zapewnienia Państwu udanego wypoczynku i uniknięcia nieporozumień prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem. Potwierdzenie przyjęcia rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się, przyjęciem i zaakceptowaniem regulaminu.
 1. Apartament wynajmowany jest na doby.
 2. Potwierdzenie rezerwacji apartamentu następuje po wpłaceniu zadatku w wysokości 1/3 wartości pobytu. Zadatek jest bezzwrotny, chyba że strony ustalą inaczej.
 3. Można odstąpić swoją rezerwację osobom innym jedynie po wcześniejszym uzgodnieniu tej sytuacji z biurem rezerwacji.
 4. Pobyt w apartamencie rozpoczyna się o godzinie 15.00 w dniu przyjazdu a kończy się o godzinie 11.00 w dniu wyjazdu.
 5. Zameldowanie do godziny 23.00 jest bezpłatne. Po godzinie 23.00 może obowiązywać dodatkowa opłata 40 zł.
 6. Możliwość opuszczenia apartamentu po godzinie 11.00 należy uzgodnić z zarządcą apartamentu (Biuro Zakopane Apartamenty). Przedłużenie pobytu skutkuje dodatkową opłatą 10 zł/ godz.
 7. W apartamencie obowiązuje cisza nocna od godziny 22.00 do godziny 7.00.
 8. Goście apartamentu winni stosować się do obowiązującego w budynku regulaminu wspólnoty mieszkaniowej (w załączniku).
 9. Zachowanie Gości nie powinno zakłócać spokoju innych osób. Osobom pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, zachowującym się agresywnie, naruszającym spokój i/lub dobra sąsiadów oraz nieprzestrzegającym powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi zarządca apartamentu ma prawo wymówić apartament w trybie natychmiastowym bez zwrotu dokonanych wcześniej opłat. Zarządca nie jest zobowiązany wówczas do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.
 10. Wobec osób, zakłócających porządek i spokój mieszkańców, które uporczywie nie będą reagować na upomnienia administracji, ochrony, sąsiadów i innych osób mogą zostać wezwane zewnętrzne służby porządkowe i nałożona kara finansowa.
 11. W apartamencie obowiązuje zakaz organizowania imprez towarzyskich, nie są też akceptowane przyjazdy grup związanych z wieczorami kawalerskimi, panieńskimi itp.
 12. Gość apartamentu winien uregulować należność za pobyt w dniu przyjazdu, w trakcie meldowania. Do zameldowania wymagany jest dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość.
 13. Goście w dniu przyjazdu otrzymują do swojej dyspozycji komplet kluczy, który zobowiązani są zwrócić zarządcy apartamentu w dniu wyjazdu. W przypadku zagubienia lub ich zniszczenia Goście ponoszą opłatę w wysokości 50 zł (pilot do bramy 150 zł).
 14. Zwierzęta domowe w apartamentach Kremer nie są akceptowane.
 15. Przedmioty pozostawione przez gościa po opuszczeniu apartamentu na prośbę gościa mogą być odesłane na jego koszt pod wskazany przez niego adres. W innym przypadku, po trzech dniach od daty wyjazdu gościa z apartamentu, obsługa postąpi z rzeczami stosownie do przepisów o rzeczach zagubionych lub znalezionych.
 16. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w apartamencie nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową niebędących wyposażeniem tych pomieszczeń i mogących stworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych. Zabrania się wnoszenia do apartamentu łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu.
 17. Ze względów bezpieczeństwa niemożliwe jest parkowanie w garażu samochodów z instalacją gazową.
 18. Przy każdorazowym opuszczeniu apartamentu prosimy o sprawdzenie, czy jest on zamknięty.
 19. Obowiązuje całkowity zakaz wynoszenia rzeczy będących wyposażeniem apartamentu (np. ręczniki, koce, poduszki, urządzenia, itd). Prosimy o dbanie o wynajęty apartament, o wyłączanie zbędnego oświetlenia, zamykanie okien i zakręcanie wody.
 20. W apartamencie obowiązuje zakaz palenia tytoniu.
 21. W dniu zameldowania pobierana jest kaucja w wysokości 200-500 zł, w zależności od apartamentu, która jest zwracana przy wyjeździe. Kaucja jest zabezpieczeniem na poczet ewentualnych szkód dokonanych przez gości w apartamencie.
 22. Wszelkie usterki urządzeń znajdujących się w apartamencie należy zgłaszać natychmiast obsłudze apartamentu. Gość, który umyślnie lub przez niewłaściwe użytkowanie zniszczy wyposażenie apartamentu zobowiązany jest pokryć w całości zaistniałe koszta.
 23. W dniu wyjazdu obsługa apartamentu sprawdza stan pomieszczeń w obecności gościa. Wszelkie roszczenia w sprawie ewentualnych zniszczeń zweryfikowanych przez obsługę przy odbiorze apartamentu będą rozwiązywane na drodze porozumienia z gościem przed jego odjazdem. W przypadku kwestii spornych roszczenia będą dochodzone na drodze sądowej.
 24. O przyjeździe większej liczby osób, niż zakładała to rezerwacja, prosimy informować najpóźniej w dniu przyjazdu. Na pobyt większej liczby gości zgodę musi wydać zarządca apartamentu (stosownie do możliwości). W przypadku niedopełnienia tego punktu regulaminu zarządca apartamentu ma prawo naliczyć dodatkowe koszty związane z pobytem dodatkowych osób zgodnie z cennikiem. Dodatkowo będzie naliczona opłata 30 zł od osoby za dościelenie dodatkowej pościeli.
 25. Wynajęty apartament należy pozostawić w takim stanie, w jakim był w dniu przyjazdu.
 26. Goście apartamentu w dniu wyjazdu zobowiązani są wyrzucić śmieci do pojemników wskazanych przez obsługę. W apartamentach Kremer obowiązuje segregacja śmieci.
 27. Wcześniejszy wyjazd gościa z przyczyn niezależnych od zarządcy apartamentu nie uprawnia go do żądania zwrotu kwoty za niewykorzystane świadczenie.
 28. Rachunki i faktury za pobyt wydajemy na życzenie klienta w ciągu 7 dni od daty wymeldowania. Zostaną one wysłane pocztą lub drogą mailową na wskazany adres.
Życzymy udanego pobytu!
www.bookingkrakow.net
email: kremerkrakow@gmail.com
Biuro: ul. Kremerowska 11, Kraków: tel. +48 506 252 435, +48 721 888 200